Bildiriler Kitabında Özet ve Tam Metin yayın

Kongrede sunulan bildiriler ISBN’li e-kitap olarak basılacaktır. Dileyen yazarlar özetlerini veya tam metinlerini kongre tam metinler kitabında yayınlatabilirler.
Yayın Ücreti: Bildiriler kitabında yayın için ayrıca bir ücret talep edilmemektedir.

Editoryal Kitapta Bölüm Yayını

Konferansta sunulan bildiriler alanlarına göre uluslararası editoryal kitaplar halinde basılacaktır. İsteyen yazarlar bildirilerini alanlarına uygun ISBN’li ve bandrollü editoryal kitapta makale bölümü olarak yayınlatabileceklerdir. Editoryal kitaplar basılı ve elektronik olarak çıkarılacaktır. Bu kitaplara gönderilen çalışmalar ilgili kurulların incelemelerine tabi tutulacak ve İngilizce çalışmalar için gerektiği takdirde proof-reading talep edilebilecektir.

Yayın Ücreti; Sunumlarını editoryal kitapta yayınlatmak isteyenler için yayın ücreti bildiri başına 50 ABD $’dır.

*Editoryal kitapların başlıkları ve diğer tüm detayları çok yakında ilan edilecektir.

İndeksli Dergilerde Yayın

Dileyen katılımcılar sundukları bildirileri -dergi kurullarından geçmek koşuluyla, uluslararası hakemli ve indeksli Holistence Academy dergilerinde yayınlatabilecektir.

Yayın Ücreti; Sunumlarını indeksli dergilerde yayınlatmak isteyenler için yayın ücreti bildiri başına 50 ABD $’dır..

Dergiler hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://journals.gen.tr/