Temalar ve Önemli Tarihler

KONULAR

 1. Küreselleşme ve eğitim
 2. Piyasalaşma ve eğitim
 3. Dijitalleşme ve eğitim
 4. Dijital uçurum
 5. Özelleştirme ve Eğitim
 6. Köy enstitüleri
 7. Eğitimde yeni modeller
 8. Eğitim emekçilerinin çalışma koşulları
 9. Eğitim emekçilerinin hakları
 10. Eğitim ve Laiklik
 11. Mesleki Eğitim
 12. Okul Öncesi Eğitim
 13.  Yüksek öğrenim
 14. Uzaktan eğitim
 15. Eğitim ve sendikal mücadele
 16. Tarihsel süreçte eğitim ve eğitim emekçileri
 17. Yerel yönetimler ve eğitim
 18. İlgili diğer konular…

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özeti Gönderilmesi İçin Son Tarih:24/02/2023
Kabul Edilen Bildirilerin ilanı: 28/02/2023

Kayıt için Son Tarih: 15/03/2023
Konferans Programının ilanı: 03/03/2023

Konferansın Başlangıcı:24/03/2023
Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 15/04/2023