Yayın Olanakları

Bildiriler Kitabında Özet / Tam Metin Yayın
Kongrede sunulan bildiriler ISBN’li kitap olarak yayınlanacaktır. Yazarlar özetlerini veya tam metinlerini kongre tam metin kitabında yayınlatabilirler.
Tam metin göndermek için son tarih: 15 Nisan 2023

 

Editoryal Kitapta Bölüm
Konferansta sunulan bildiriler alanlarına göre uluslararası editoryal kitaplar halinde basılacaktır. İsteyen yazarlar bildirilerini alanlarına uygun ISBN’li ve bandrollü editoryal kitapta makale bölümü olarak yayınlatabileceklerdir. Editoryal kitaplar basılı ve elektronik olarak çıkarılacaktır. Bu kitaplara gönderilen çalışmalar ilgili kurulların incelemelerine tabi tutulacaktır.
Editör kitabına bölüm(ler) göndermek için son tarih: 15 Nisan 2023