Konferansa Online katılım ücretsizdir. Yüzyüze sunum yapacaklar için katılım ücreti 600 TRY’dir. Lisans ve Lisanüstü öğrenciler için yüzyüze katılım ücreti 300 TRY’dir.Bir yazar en fazla 2 bildiri ile  katılabilir.

Sunumlarını bildiriler kitabında yayınlatmak isteyenler için herhangi bir ücret söz konusu değildir.

Sunumlarını editoryal kitapta ve/veya indeksli dergilerde yayınlatmak isteyenler için yayın ücreti bildiri başına 50 ABD $’dır.