KONULAR

 1. Küreselleşme ve eğitim
 2. Piyasalaşma ve eğitim
 3. Dijitalleşme ve eğitim
 4. Dijital uçurum
 5. Özelleştirme ve Eğitim
 6. Köy enstitüleri
 7. Eğitimde yeni modeller
 8. Eğitim emekçilerinin çalışma koşulları
 9. Eğitim emekçilerinin hakları
 10. Eğitim ve Laiklik
 11. Mesleki Eğitim
 12. Okul Öncesi Eğitim
 13.  Yüksek öğrenim
 14. Uzaktan eğitim
 15. Eğitim ve sendikal mücadele
 16. Tarihsel süreçte eğitim ve eğitim emekçileri
 17. İlgili diğer konular…

DAVET METNİ

Toplumların gelişim sürecinin temelini oluşturan eğitim konusu tarihsel sürecinde ciddi değişimlere uğramıştır. Son yıllarda ise bu değişim süreci ciddi bir ivme kazanmıştır. Eğitimin içeriği, kapsamı, yöntemi ve eğitime bakış açısında bir paradigma kayması yaşanmaktadır. Bu süreçten en çok etkilenen de eğitim emekçilerinin kendisidir. Eğitim emekçilerinin çalışma koşulları ve hakları ciddi şekilde tehdit altındadır.
Bu bağlamda, geçmişten günümüze eğitimin kendisi ve eğitim emekçilerinin hak mücadelesindeki dönüşümü anlamak ve bundan sonraki süreçte daha sağlıklı eğitim politikaları geliştirmek büyük önem taşır. Bu konferansta tarihsel süreçte eğitimin durumu ve eğitim emekçilerinin hak mücadelesi tüm yönleriyle ele alınacaktır. Bu konferansın temel amacı, eğitimin tarihsel sürecindeki dönüşümlere karşı daha sağlıklı eğitim politikalarının neler olabileceği ve bu süreçte eğitim emekçilerinin çalışma koşullarının ve hak mücadelesinin tüm boyutları ile ele alınarak, sonuçların tartışılması olacaktır.
Bu kapsamda, 24-25 Mart 2023 tarihlerinde hibrid olarak gerçekleştireceğimiz konferansımızda başta eğitim ve eğitim emekçilerinin hak mücadelesi farklı konu başlıklarında tartışılacaktır. Bu organizasyonda sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.
Saygılarımızla…

Konferans Organizasyon Komitesi

Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Gönderilmesi İçin Son Tarih:24/02/2023
Kabul Edilen Bildirilerin ilanı: 28/02/2023

Kayıt için Son Tarih: 15/03/2023
Konferans Programının ilanı: 03/03/2023

Konferansın Başlangıcı:24/03/2023
Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 15/04/2023

DAVETLİ KONUŞMACILAR

Mustafa K. Erdemol

Gazeteci

CEMİL KILIÇ

Araştırmacı Yazar, İlahiyatçı, Eğitimci

Şahin AYBEK

Gazeteci/Yazar

Sultan UÇAR

Gazeteci

Konferans Mail

eeekongre@gmail.com

Çanakkale Eğitim-İş

iletisim@egitimiscanakkale.org.tr

WHATSAPP

+90 5554770066